Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Gipskarton Farbe е интериорна дисперсионна боя. Бяла, с матов финиш, при която се не се изисква нанасянето на грунд. Идеална за директно боядисване на абсорбиращи повърхности, като например плоскости от гипскартон или повърхности, измазани с гипсова мазилка. Предварително грундиране не е необходимо, спестява време за обработка и средства за материали. Продукт е произведен по технологията FDT – Fast Dry Technology; втори/ нов слой  може да се нанесе само след 45 минути, което оптимизира работата.

Свойства

  • Директно нанасяне, без грундиране, поради интегрирания в нея грунд
  • Водоразредима, екологично чиста
  • Идеална за абсорбиращи повърхности
  • Добра дифузионна способност  
  • Дава перфектен резултат

 

Опаковка

Стандартна бака: 2,5l, 9l, 15l, 28l

ColorExpress: 2,5l, 10l, 15l

Цвят

Бял.

Може да се тонира ръчно с колоранти AmphiColorR, с CaparolColor или с Color Essenz. В случай на ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разлики в цвета. При поръчка на боя в количества над 100 литра от един и същи цвят, продуктът може да бъде доставен готово оцветен от фабриката. Gipskarton Farbe може да се оцветява и с компютърна система ColorExpress във всички цветови гами, със степен на яркост над 70. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяването, проверете точния цвят преди да нанесете продукта.

Степен на гланц

Силен Мат, съгласно DIN EN 13 300

Съхранение

На студено място, но да се пази от замръзване.

Технически данни

Характеристики според DIN EN 13 300:

  • Характеристики според DIN EN 13 300: Тонирането може да предизвика промени.
  • Устойчивост на мокро триене Клас 3, съгласно DIN 53 778
  • Капацитет за покритие от Клас 2, при условия на рентабилност от 7 m2/l
  • Максимално гранулиране: фино (<100 μm) • Плътност: 1, 42 g/cm3