Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Използвайте P2 прахов филтър по време на смилане. Да се използва само в добре проветрени помещения. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. При контакт с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, като общински или битови отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. А/а): 30g/l(2010). Този продукт съдържа <5 g/lVOC.

Продуктов код

M-GF01

Композиция

Полиакрилни смоли, пигменти от железен оксид, титанов диоксид, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолин, бензизотиазолин).