Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utili-zării. La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demo-lări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 5 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-GF01

Compozitie

Rășină poliacrilică, pigmenți de oxid de fier, dioxid de titan, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazoli-nonă, benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Използвайте P2 прахов филтър по време на смилане. Да се използва само в добре проветрени помещения. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. При контакт с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, като общински или битови отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. А/а): 30g/l(2010). Този продукт съдържа <5 g/lVOC.

Продуктов код

M-GF01

Композиция

Полиакрилни смоли, пигменти от железен оксид, титанов диоксид, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолин, бензизотиазолин).