Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки

Повърхностите да са чисти, сухи и без наранявания

Нанасяне

Нанесете с четка или валяк

Aplicare Airless:

Инструкции за прилагане

Грунд или междинен слой: CaparolColor, разреден с максимум 10% вода. Краен слой: CaparolColor, разреден с максимум 5% вода.

Разход

Прибл. 150 ml / m2 на слой, върху гладки опори. На неравни повърхности съответно се увеличава консумацията. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия на обработка

Минимални температури при полагане + 5°C .

Време за изсъхване

При + 20 ° С и 65% относителна влажност, боята се изсушава след 4-6 часа. Напълно изсъхване след 24ч. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.

Почистване на инструментите

Веднага след употреба, обилно с вода.