Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PIc, PII şi PIII / rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1N/mm2:
Tencuielile noi: pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aproximativ 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare.
Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare P Ic, P II respectiv PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.
Tencuieli vechi: Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, uşor nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund LF. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Vopsele silicatice vechi:
Pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aproximativ 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Suprafeţele aderente se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Suprafeţele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire şi şlefuire. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de răşină sintetică şi pe bază de răşină siliconică:
Tencuielile vechi se curăţă prin metode uzuale. În cazul curăţării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuielile noi pe bază de răşină sintetică sau răşină siliconică:
Se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Pe tencuielile minerale structurate se va aplica un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe.

Vopsele de dispersie cu capacitate portantă:
Suprafeţele uşor lucioase se şlefuiesc. Suprafețele murdare sau cretoase se curăţă cu jet de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe.

Suprafeţe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşină sintetică:
Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare și curăţare ulterioară cu jet de apă fierbinte cu presiune ridicată, în conformitate cu reglementările legale. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe; pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Ca strat intermediar se aplică AmphiSilan-Compact.

Zidărie aparentă din cărămidă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau clincherul fără incluziuni de sub-stanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Dacă, după aplicarea stratului intermediar cu AmphiSilan sau AmphiSilan-Compact apar pete maronii, ca strat final se aplică vopseaua Duparol.

Zidărie din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ care nu au incluziuni de substanțe străine colorante cum este nisipul sau argila. Rosturile trebuie să fie fără fisuri. Se curăță suprafețele cretoase/făinoase. Eflorescenţele de sare se periază uscat. Se vor respecta prevederile fișei BFS nr. 2. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Tiefgrund LF. Ca strat intermediar se aplică AmphiSilan-Compact.

Suprafeţe afectate de mucegai sau alge:
Se va folosi vopseaua specială fungicidă și algicidă ThermoSan.

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare:
Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a zugrăvelii respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte:
Micile defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari de până la 20 mm se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola.

Diluare

Cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund:
AmphiSilan Volltonfarbe, diluat cu maxim 10% apă. Strat final:
AmphiSilan Volltonfarbe, diluat cu maxim 5% apă. 

Consum

Cca. 150-200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după 2-3 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Notă

La nuanţarea vopselelor albe, rămân valabile indicaţiile de prelucrare ale produsele ce se nuanţează. Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, suprafețele mari se vor vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.

În cazul nuanţelor închise, solicitările mecanice (zgâriere) pot duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior. Unele nuanțe pot avea o capacitate de acoperire mai redusă. De aceea, în cazul acestor nuanțe, recomandă aplicarea unui strat de grund amestecat cu 5-10% AmphiSilan alb. Este posibilă necesitatea aplicării unui al doilea strat final.

Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Compatibilitatea cu alte vopsele:
Produsele AmphiSilan nu se amestecă cu alte materiale, în special cu coloranți pe bază de dispersie, coloranți pe bază silicatică sau alte concentrate de nuanțare. 

Препоръки

Повърхностите да са чисти, сухи и без наранявания

Нанасяне

Нанесете с четка или валяк

Aplicare Airless:

Инструкции за прилагане

Грунд или междинен слой: CaparolColor, разреден с максимум 10% вода. Краен слой: CaparolColor, разреден с максимум 5% вода.

Разход

Прибл. 150 ml / m2 на слой, върху гладки опори. На неравни повърхности съответно се увеличава консумацията. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия на обработка

Минимални температури при полагане + 5°C .

Време за изсъхване

При + 20 ° С и 65% относителна влажност, боята се изсушава след 4-6 часа. Напълно изсъхване след 24ч. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.

Почистване на инструментите

Веднага след употреба, обилно с вода.