Подготовка на основата

Покривни елементи или дефектни връзки се променят или ремонтират от специализирани фирми. Трябва да се осигури подходяща вентилация (от долната страна) на плочките. Основата се почиства добре и да няма нарушени елементо.

Подготовка на материала

Разбъркайте добре преди нанасянето. Грундиращият слой може да се разреди с макс. 5% вода.

Нанасяне

Продукта се нанася чрез пръскане с помощта на разпръскващо устройство (Airless, 15 бара налягане, размер на дюзите 0.021-0.025 инча).

Слоеве

Бетонови плочки:
Плочките, изложени на атмосферни влияния (най-малко 10 години), се защитават с минимум 2 слоя Dischroar 408 Dachfarbe веднага след почистване (водна струя под налягане).

Керамични плочки (остъклени):):
На подготвения и сух субстрат се нанася грунд на Disbon 481 EP-Uniprimer. След време на сушене min. 3 часа и макс. 3 дни (при + 20 ° C), завършва се с 2 слоя Dischroar 408 Dachfarbe. Първият слой от Dachfarbe се оставя да изсъхне за минимум. 2 часа преди нанасянето на следващия слой;

Разход

Приблизително 330-380 ml / m2 / слой съответно 360 - 420 g / m2 / слой, в зависимост от вида и структурата на повърхността. Точната консумация се определя чрез прилагане на изпитвателни повърхности.

Условия за полагане

Минимални температури за полагане +8°C, максимални +35°C. Относителната влажност на въздуха трябва да бъде макс. 80%. Не прилагайте в случай на дъжд или замръзване (по време на нанасяне и изсушаване) или върху горещи повърхности.

Време за изсъхване

При температура от + 20 ° С и относителна влажност 60%, изсъхва след около 4 часа и е напълно суха след около 24 часа.

Работни инструменти за почистване

Почистете веднага след употреба, обилно с вода.