Подготовка на основата

Покривни елементи или дефектни връзки се подменят или ремонтират от специализирани фирми. Трябва да се осигури подходяща вентилация (от долната страна) на покривните повърхности.

1. Панели и керемиди от фибростъкло:
Mръсотията да се отстрани чрез измиване с водна струя под налягане в посока на водния поток. Измийте повърхността с Capatox и оставете да изсъхне.

2. Битумни ленти:
Mръсотията да се отстрани чрез измиване с водна струя под налягане. Нарушенията се ремонтират чрез напречно рязане, сушене и залепване по цялата повърхност с Disboroof 412 Dachschicht. Трябва да се избягва наличието на влага между субстрата и покривния материал.

3. Разширителни фуги:
Монтирайте арматурната мрежа върху предварително подготвената основа в средната част на фугата и завършете според областта на приложение с Disboroof 412 Dachschicht или Disbothan 449 PU-Deckschicht. Фугите се издигат над нивото на водата (виж картинката по-долу).

4. Покритие на пукнатини и фуги на ръбове, вертикални конструкции, капандури и др.:
Монтирайте арматурната мрежа върху предварително подготвената основа, пукнатината в средата на фугата, поставете я така, че излишният материал да остане в зоната на пукнатините / фугите и да завърши, както е описано в точка 3.

Подготовка

Хомогенизирайте добре преди нанасянето. Грундът, нанесен върху незавършени плочи от дървесни влакна, може да се разрежда с макс. 15% вода. За разпръскване може да се разрежда с макс. 2% вода.

Нанасяне

Disboroof 412 Dachschicht може да се нанася чрез пръскане с помощта на спрей (Airless, 160 бара, размер на дюзата от 0.015-0.021 инча, когато се прилага за фиброцимент и 0.025-0.027 инча, когато се прилага за битум).

Състав на слоевете

Панели и керемиди от фибростъкло:
Подложката е предварително навлажнена, след което повърхността се грундирана с продукта Disboroof 412 Dachschicht, разреден с макс. 15% вода. След около 24 часа се прилага неразреден финален слой.

Битумни ленти:
Продуктът Disboroof 412 Dachschicht се нанася на дебел слой по ширината на битумните ленти, а армиращата мрежа се вкарва в прясно нанесения слой боя без гънки с 10 см припокриване на снадките. След изсушаване се нанася междинен слой и финален слой. Зоните на изхода на водата, където са възможни временни водни натрупвания, се запечатват допълнително със слой Disbothan 449 PU-Deckschicht.

Разход

Панели и керемиди от фиброцимент

Грунд

1 x 200 - 300 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht,

Финален слой

1 x 200 - 300 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Битумни ленти

Грунд

cca 600 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Междинен слой

cca 900 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Финален слой

cca 600 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Условия за полагане

Минимални температури за полагане +8°C, максимални +35°C. Относителната влажност на въздуха трябва да бъде макс. 80%. Не прилагайте в случай на дъжд или замръзване (по време на нанасяне и изсушаване) или върху горещи повърхности

Време за изсъхване

При температура от + 20 ° C и относителна влажност 60%, напълно сух след около 2 часа. При използване на армировъчната мрежа след 36 часа.