Приложение

За защита на наклонени покривни повърхности, фиброциментови плоскости, битумни ленти. Не е подходящ за азбестоциментовите покрития, използвани на покривите!

Характеристики

  • Устойчивост
  • Висока еластичност при ниски температури
  • Водонепропусклива
  • Дебелослойна

Опаковка

15l

Цвят

Dunkelbraun (тъмно кафяво), Schiefer (шисти), Betongrau (сиво сиво), Ziegelrot (червена керемида). Специални нюанси при поискване.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

На хладно и сухо място, без замръзване. Може да се съхранява мин. 24 месеца в оригиналния, запечатан контейнер.

Технически данни

Плътност:

Съдържание на твърди вещества:                                                            

Дебелина на сухия слой:

Коеф. дифузия на водни пари (H2O):

Удължение при скъсване:

1,5 g/cm3

73 % 

60 µm/100 ml/m2

560

250 %