Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на материала

Съдържанието на контейнера се хомогенизира преди нанасяне.

Нанасяне

Финален слой

Крайният ефект на повърхността се постига с помощта на Accento-Finish продукт. Може да се прилага в зависимост от желания краен вид, прозрачен или пигментиран (злато, сребро, мед). Accento-Finish се нанася чрез пръскане по цялата повърхност в наситен слой.

Забележка:

Индивидуалната дебелина на слоевете не трябва да надвишават 1 mm. Благодарение на многобройните възможности за моделиране на системата Accento, се изискват проби преди действителното прилагане на декоративната система. За да се получи равномерно оформена повърхност, компактните повърхности трябва да бъдат украсени от един и същ апликатор, за да се избегнат възможни разлики.

Поради използването на естествени суровини са възможни леки разлики в материала. По тази причина удължените повърхности е добре да се покрият от материал от една партида. При различни партиди е добре материалите да се смесят, за да няма разлики.

Разход

Accento-Finish: 0,1 kg/m2

Условия за обработка

По време на фазата на нанасяне и сушене температурата на околната среда и основата не трябва да падат под + 5 ° C или да превишават + 30 ° C. Не работете при пряка слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност.

Време за съхнене

При + 20 ° C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва след 2-3 часа, след 24 часа тя е напълно суха и може да бъде подложена на натоварвания. Времето на сушене се влияе от температурата на въздуха и условията на влага. В случай на ниски температури и висока влажност времето за изсъхване се удължава.  Финалния слой може да се приложи само след като Accento-Spachtel е напълно изсушен.

Инструменти

Да се почистят с вода сле употреба