Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обхват на приложение

Декоративно и креативно покритие в системите за топлоизолация Carbon и Carbon Extra. Може да се нанася  вътре и вън на минерални повърхности, мазилки в групата PII, боядисани повърхности, чисти, плоски, гладки, без вещества, които предотвратяват адхезия. Не се препоръчва нанасяне върху хоризонтални или наклонени повърхности.

Характеристики

  • Разнообразно моделиране
  • Фино структурирана довършителна повърхност
  • Гранулиране <0.1 mm
  • Лесен за нанасяне
  • Водоустойчива и хидрофобна
  • Тониране по  3D-системата

Опаковка

20 kg

Цвят

Бял

Тонирането се извършва фабрично според палитрата 3D-System.

Степен на блясък

В зависимост от техниката за нанасяне /гланц, мат, копринен ефект/

Съхранение

На сухо, без влага.

Технически данни 

  • Плътност Cca. 1,25 g/cm3
  • Коефициент на дифузия  Sd H2O: Клас V2 по DIN EN 1062, Sd cca. 0,19 m  по DIN EN ISO 7783
  • Водопропускливост w < 0,06 kg/(m²h ½) по  DIN EN 1062, Клас W3