Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на носещия слой

Прилага се за топлоизолационни системи. Напръскайте в крайния слой боя, съвместим с гореспоменатите системи.

Нанасяне

Първи етап

След пълното изсъхване на структурираната мазилка (Carbon Fassadenputz) нанесете първия слой от CarboSil Fassadenfarbe или ThermoSan Fassadenfarbe фасадна боя в желания цвят.

Вторият етап
След изсъхване на първия слой боя, нанесете втория слой с ефекта Brilliant с пистолет с диаметър на дюзите 4-6 mm. За да се получи еднаква повърхност, ефекта да се напръска с равномерни движения. Използваният компресор трябва да има минимум 600 l / min. 

Важно:

Тази техника да не се прилага при вятър или пряка слънчева светлина, тъй като тези условия значително съкращават времето на сушене на фасадната боя. Осигурете достатъчно персонал за пръскане на ефекта веднага след нанасянето на боята. Големите фасади да бъдат разделени на секции, за да се избегне образуването на филм на повърхността на боята.

Разход

60-100g/m2

Условия за обработване

По време на нанасянето и във фазата на сушене, температурата на субстрата и въздуха не трябва да падне под + 5 ° C или да надвишава + 30 ° C. Не работете при силно слънце или вятър, мъгла или висока влажност.

Бележка

За да се избегне неравномерен вид, препоръчваме използването на фасадни бои в тъмни нюанси, близки до цвета на ефекта. Скелето да бъде монтирано на достатъчно голямо разстояние, за да може материалът да се напръска равномерно. Задължително е да се носят предпазни средства – ръкавици и очила. Падналият материал не трябва да се използва повторно. Смесването с различни примеси може да доведе до блокиране на дюзата на пистолета. Също така, тези примеси могат да променят външния вид на фасадата.

При студени условия на работа или при неблагоприятни атмосферни условия, сушенето ще се забави, което може да доведе до леко пожълтяване на повърхността. Това явление може да бъде отстранено чрез измиване с вода. Крайният вид на сухия продукт няма да бъде засегнат неблагоприятно.

След като техниката Brilliant е завършена и след пълно изсушаване, препоръчваме измиването на повърхността с вода от долу нагоре в първата фаза или от горе надолу в последната фаза.