Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Специален повърхностен ефект се нанася чрез пръскане в пресния слой.

Характеристики

• Блясък ефект

• Устойчива на атмосферни влияния

Опаковка

5 kg

Цвят

Светло сиво

Степен на блясък

Ярък и блясък

Съхранение

На хладно и сухо място

Технически данни

Дименсия: cca.600 µm