Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Да са устойчиви на натоварване, да нямат замърсявания или слоеве с намалено сцепление и да са перфектно сухи. Calcino-Decor може да се нанася върху всички твърди минерални основи.  Може да се нанася и върху гипс, гипскартон, след предварителната им подготовка.

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросани PI, P II и P III: За твърдите мазилки с нормална абсорбция не е необходима предварителна обработка. Върху абсорбиращите и леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF. Силно абсорбиращите и песъчливи мазилки се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови мазилки или мазилки от група хоросани P IV : Гипсовите мазилки се шлайфат с абразивен лист, за да се отстранят минералните наслагвания, почистват се от прах и се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови плоскости: Силно абсорбиращите участъци се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипскартонени плоскости: Шлайфат се китосаните повърхности. Китосаните повърхности се грундират с CapaSol LF. Силно абсорбиращите се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Плоскостите с нормална абсорбция се грундират с Caparol-Haftgrund.

Върху плоскостите, с петна от водоразтворими оцветени вещества, се нанася един слой фин филтриращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте техническия лист за безопасност на Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Отстранява се евентуалния излишен материал, останал по повърхността, както и остатъците от ронливи или песъчливи материали. Силно абсорбиращите повърхности се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Повърхностите с нормална абсорбция се грундират с Caparol-Haftgrund.

Носещи боядисани повърхности: Върху предходните слоеве с покритие от матова боя, слабо абсорбиращи, продуктът се нанася без предварителна обработка. Старите слоеве лак или лъскавите слоеве се шлайфат до матово, след което се грундират с Caparol-Haftgrund.

Неносещи боядисани повърхности: Повърхностите, покрити с лакове, цветни дисперсии или повредени мазилки на базата на синтетични смоли  се отстраняват. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася  Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и се почиства праха. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности, покрити с боя съдържаща лепило:  Повърхността се измива и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани на хартия тапети, тапети без сцепление: Остатъците от тапетите се отстраняват. Лепилото и остатъците от тапети се измиват. Повърхностите се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Повърхностите с петна от никотин, сажди или мазнини се измиват с обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват със суха четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund.

Дърво и дървен материал: Нанася се един слой грунд от типа Capacryl Holz-IsoGrund. Върху меламиновите плоскости се нанася грунд Capacryl-Haftprimer.

Малки повредени участъци: След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel  и ако се налага, след това се нанася един слой боя като грунд. Върху основата се нанася един слой Caparol Putzgrund. При повърхностите с денивелации се препоръчва подравняването им с Akkordspachtel

Начин за нанасяне

Специални препоръки:

  • Инструментите се съхраняват винаги чисти;
  • Почиствайте периодично ръба на съда; не допускайте да падат частици сух материал в пастообразната маса, която следва да се нанесе на стените;
  • През работните почивки покривайте съда с материала, за да предотвратите изсъхване на материала по ръба и попадане на евентуални замърсявания.

Етап 1:

Трябва да се шпаклова абсолютно равен слой от около 1000 g/m2 с бял Calcino-Decor, за да се гарантира цялостно покритие на основата. Пастата се нанася неразредена, в консистенцията от кутията, с маламашка със заоблени ръбове от 240x100 mm. Този слой трябва да съхне минимум 24 часа, за да се предотврати напукване на следващите слоеве.  На този етап, както и при следващите, избягвайте шпакловане, защото от една страна е необходима определена дебелина на слоя за постигане на мраморния вид, а от друга страна се образува фина прах, което може да предизвика проблеми със сцеплението или напукване на следващите слоеве.  

Етап 2:

Служи за запълване на първия слой и за постигане на мраморния ефект, който е видим по-късно.  Нанася се 2 пъти по един тънък слой оцветен материал Calcino Color в желаното съотношение, около 300 g/m², с маламашка със заоблени ръбове от 240x100 mm. Времето за съхнене при този етап е около 2-3 часа.

Етап 3:

Нанасят се около 100 g/m2, в два тънки слоя, за да се завърши повърхността. Първият слой се нанася с маламашка от 240x100 мм, а след около 5 минути втория слой с маламашка от 200x80mm. След около 15 минути материалът изсъхва и повърхността се запечатва.

За да се предотврати напукване, слоят се нанася първо с леки движения, последвани от по-силни. Този финишен слой предоставя степента на блясък на повърхността. За по-добро запечатване на декоративния слой, препоръчваме импрегнирането му с Calcino-Impregnierpaste, нанесен с маламашка от 200x80 mmмм, което възпрепятства прилепването на замърсявания и не повлиява върху характеристиките на слоя Calcino-Decor. Разходът е максимум 40 g/m2.

Импрегниране:

Оставете повърхността да се втвърди от 3 до 6 дни за правилна карбонизация на варта. В процеса на обработка е възможна появата на обезцветяване. Нанесете един равномерен слой Cacino ImpregnierPaste с венецианска маламашка. Да не се нанасят повече от 30-40 g/m2. Да се остави повърхността да съхне за кратко време, след което се отстранява излишния материал с мека кърпа. Оставя се да съхне отново, след което се изтрива. Излишният материал може да придаде на повърхността белезникав вид, който след това не може да се отстрани. Изтрийте отново, за да намалите този ефект.

Инструкции за нанасяне

Състав на слоевете: Нанася се междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета Capadecor Metallocryl Interior, който следва да се нанася (вижте технически лист Amphibolin). Да не се използват матови бои като междинен слой. Нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl Interior.

Разход

Около 1000-1500 g/m2

Условия за обработка

+ 10 °C температура на основата и на въздуха.

Специални инструменти

Използва се Calcino Spachtelset (венецианска маламашка) със заоблени ръбове. При нанасяне на всеки отделен слой се използва различна маламашка. Почистват се с вода веднага след ползване.