Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Съхранявайте на прохладни места, пазете от замръзване. Да се съхранява в плътно затворена опаковка. Да се съхранява на места, недостъпни за деца! При попадане в очите веднага да се измие обилно с вода. Не допускайте попадането на продукта в отходните води.

Оползотворяване на отпадъците

За оползотворяване да се предават само празните баки от продукта. Остатъците в течен или втвърден вид подлежат на преработка, както всички строителни отпадъци – като стари бои или остатъци от бои и се изхвърлят на предназначените за това места.

Пределна концентрация на ЛОС

За конкретния продукт (кат. А/l): 200 g/l (2010). Този продукт съдържа масимум 50 g/l.

Код на продукта

M-DF01