Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява в недостъпни за деца. Шлифовъчните работи ще използват P2 филтри. Осигурете подходяща вентилация по време на полагане и изсушаване на продукта. Избягвайте ядене, пиене и пушене, докато използвате продукта. При контакт с очите или кожата веднага да се измие с вода. Да не се изпуска в канализацията, водата или почвата. Допълнителна информация: Вижте информационния лист за безопасност.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течните остатъци се деинфектират като скрап от бои на водна основа, сухите се деинфектират като сухи бои или като домакински боклуци.

Продуктов код

M-DF01

Съдържание

Полиакрилатна / поливинилацетатна смола, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил- / бензизотиазолинон).