Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са равни, сухи, чисти и без разделящи субстанции. Степента на гладкост трябва да отговаря на Q4.

Подготовка на основата

Нанесете един грундиращ слой Caparol-Haftgrund. За постигане на Q4 се нанася 1-2 слоя от шпакловката Caparol-Akkordspachtel fein (други шпакловки не се препоръчват). След изсъхване следва шлайфане, обезпрашаване и грундиране с CapaSol LF.

Метод на нанасяне

Нанесете StuccoDecor DI LUCE на цялата повърхност като се стремите да положите възможно най малко материал.

Първа стъпка:

  • Нанесете пълноплощно по метода „мокро в мокро”.
  • Загладете ръбовете останали от шпаклата.

Втора стъпка:

  • Втория слой се нанася аналогично на първия.
  • При заглаждане и уплътняване ще се появи лек гланц.
  • Ако желаете, нанесете трети слой за получаване на огледална визия.

Полиране:

  • След кратко време или след изсъхване може да се премине към полиране.
  • Това става с натиск на инстумента под малък ъгъл.
  • Така се получава характерния гланц.

Забележка: полирането е възможно и машинно. Тогава да се има предвид че такова е свързано с отделяне на топлина и трябва да се извършва внимателно.Нанасянето на трети слой посредством шпакла води до сравним с машинното тониране блясък.

Условия на полагане

Минимална температура на основата и въздуха: +5 °C

Време за изсъхване

При +20 °C и 65% влажност на въздуха 30 – 60 минути изсъхва повърхностно. Пълното изсъхване настъпва след 1-2 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето се увеличава.