Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие незабавно с вода.

Депониране

Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третират като бои на водна основа. Изсъхнали останки да се третират като битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

За продукта от тази категория (кат. А/l): 200 g/l (2010). Съдържанието на този продукт е не повече от 50 g/l.

Съдържание

Дисперсия на искуствени смоли, цветни пигменти, минерални пълнители, вода, спомагателни вещвства, консерванти.

Техническа информация

Тъй като случаите в практиката са много разнообразни, настоящата техническа информация не може да опише всички възможности. Ако Вашият казус не е описан, молим да се свържете с нашите представители на място за техническа консултация.