Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции.

Подготовка на основата

Подготовката зависи от основата върху която ще се полага, затова следвайте съответните технически изисквания.

Изграждане на покритието

За лазурните продукти от решаващо значение е наситеността на цвета, вида и попиващата способност на основата, дебелината на слоя и степента на разнасяне, почерка на изпълнителя както и използвания инструмент. Контрастът зависи от разликата в наситеността на цвета на основата и лазура. Затова е препоръчително пробно нанасяне.

Препоръчително е да се нанесе основа от Caparol-Haftgrund, Putzgrund, MultiStrukturStyle или Amphibolin. За изграждане на желаната структура, предварително оцветени в желан цвят. В зависимост от желания краен ефект, системата може да бъде изградена на базата на други продукти.Финишен слой за лазурното покритие, в зависимост от търсената визия, нанесете от 1 до 3 слоя от лазурния продукт DecoLasur Glänzend, предварително оцветен в желания цвят. Разреждане с макс. 20% CapaSol LF. Разреждането влияе върху транспарентността на покритието.

Обработката е желателно да се прави върху цялата площ (от ръб до ръб) за да се избегнат следи от снадки. В зависимост от типа на декоративния ефект, може да се работи по метода „мокро в мокро” или да се изчаква изсъхването на първия слой. Ако за основа е избран стъклофибърен тапет FantasticFleece, задължително се запознайте със съответната Техническа информация. За повишаване степента на гланц без промяна на визията, може да нанесете финишен слой от неоцветен лазур. За постигане на допълнителен ефект, може към лазура да добавите до 7% ефектни перли, като добре се разбъркат след това. 

Разход

80-200 ml/m2 за слой.

Разходът е условен, зависи от структурата, попиващата способност на основата, метода на нанасяне. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Съхнене и температура на работа

Минимална температура за работа : +5 °C за основата и околната среда

Най-малко 12 часа за съхнене между отделните слоеве, в зависимост от условията, при които се работи (температура, относителна влажност). При висока влажност и ниски температури на работа, времето за съхнене се удължава. При работа на закрито, осигурете приток на свеж въздух по време на работа и съхнене.