Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Почистване на инструментите

Инструментите се почистват веднага след употреба с вода или ако е нужно с домакински препарати. 

Съвети

Поправки върху цветни основи преди нанасянето на лазурното покритие не се допускат, тъй като те ще са видими и след обработката с финишното покритие. Ако основите са с няколко нюанса, финишното лазурно покритие няма да уеднакви крайната цветна визия на основата. В тези случаи е препоръчителна обработка с пигментиран грунд за постигане на желания цвят, след което се нанася финишното покритие.

При нанасяне на всеки следващ слой, цветът се насищаВнимание! Да не се нанася на хоризонтални повърхности, които ще са изложени на постоянна влага.

Съвети за безопасност

Пазете далеч от деца. При контакт с очите измийте веднага обилно с вода. Да не се допуска в канализацията, водоизточници и върху почвата.

Депониране

За рециклиране се предават само абсолютно празни опаковки. Течни остатъци от материала се изхвърлят на определените за това места от закона, като строителни отпадъци. Втвърдени остатъци от продукта се изхвърлят на определените за това места, като остатъци от водоразредими бои или като домашен отпадък.

Състав

Дисперсия на изкуствени смоли, вода, адитиви и консерванти

Продуктов код – Бои и лакове

M-DF01