Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Лазурно (транспарентно) покритие, подходящо за финишен слой в декоративни решения за екстрериорни и интериорни повърхности, върху гладки и структурни основи. Изключително подходящ за изграждане на интериорни декоративни ефекти с фина или по-груба структурна основа изградена от Caparol MultiStructur Style. Подходящо решение и за освежаване и защита на естествени камъни.

Характеристики

 • Висока устойчивост на агресивни атмосферни фактори
 • Много добра способност за дифузия на водни пари
 • CO2 - пропускливост 
 • Траспарентен, с възможност за тониране ръчно, чрез пигментите от серията Sylitol - Voltonfarbe, с възомжност за тониране на компютърни системи ColroExpress
 • Много добра способност за свързване с минерални повърхности
 • Щадящ околната среда

Основа

Силикати/органично свързващо вещество на базата нано –хибридна технология

Опаковка

5l, 10 l

Степен на гланц

Копринен мат;G2

Цвят

Бял – Прозрачен.

TopLasur NQG може да се оцветява ръчно с добавяне на макс. 20% Histolith ръчни оцветители. При ръчно пигментиране е препоръчително цялото количество да се оцветява в по-голям съд наведнъж.TopLasur NQG може да се тонира на компютърни системи ColorExpress-System. За да се избегне възможност от разнотоние, препоръчваме количеството, необходимо за конкретната площ, да се поръча наведнъж, тоест продуктът да бъде от една производствена партида. За сравнение на цвета при вземане на контра мостри (поради прозрачността на продукта) е необходимо да разстелите оцветения продукт на площ от 1cm. Устойчивост на цвета според изискванията на BFS- Nr. 26: Клас : A; Група : 1

Съхранение

На хладно, но да се пази от замръзване. В оригинални, добре затворени опаковки, продуктът е годен за употреба минимум 12 месеца.

Технически данни

 • Еквивалент на дифузионно съпротиление sd H2O: < 0,1 m (висок), V1     
 • Коефициент на водопоглъщане: (w-Wert): около 0,25 [kg/(m2 • h0,5)] (среден) W2 
 • Плътност: Около 1,1 g/cm³

В резултат на оцветяване някои от техническите  параметри могат да претърпят промени. 

Съпътстващи продукти

 • Sylitol-Minera
 • Sylitol-Compact AmphiSilan Compact MultiStructur Style