Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Съхранявайте на недостъпни за деца места. При попадане в очите незабавно измийте с вода. При нанасяне чрез разпръскване не вдишвайте аерозола. Не се допуска попадане във водоизточници и почва. При нанасяне осигурете добро проветрение на помещението.

Депониране

За рециклиране се дават само празни опаковки. Течните остатъци да се третират като бои на водна основа, а сухите като битов отпадък. 

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

Продуктът е от категория (кат. А/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа максимум 1g/l.

Състав

Полиакрилатна смола, силициев диоксид, вода, присадки, консерванти.