Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да са чисти и сухи, без разделителни вещества.

Мазилки от групи хоросани P II и P III: За твърдите мазилки с нормална абсорбция не е необходимо предварително грундиране. Върху порьозните, абсорбиращи мазилки се нанася един слой CapaSol LF.

Гипсови мазилки или мазилки от група хоросани P IV: Гипсовите мазилки се шлайфат с абразивен лист, за да се отстранят минералните наслагвания, почистват се от прах и се грундират с Caparol Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови строителни плоскости: Върху мазилките с нормална абсорбция се нанася CapaSol LF, Caparol Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипскартонени плоскости: Шлайфат се останалите от шпакловането следи. Меките и шлайфани гипсови участъци се укрепват с дълбочинен грунд Caparol Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нанася се един слой Putzgrund 610 върху повърхностите с нормална абсорбция. Върху плоскостите с петна от водоразтворими оцветени вещества се нанася един слой фин филтриращ грунд Caparol-AquaSperrgrund.

Бетон: Отстраняват се евентуалните следи от вещества без сцепление, както и от ронливи, песъчливи вещества.

Газобетон: Грундира се с Capaplex, разреден с вода в пропорция 1:3.

Зидове от варовиков камък и неизмазани тухли: Нанася се без предварителна подготовка.

Боядисани повърхности в добро състояние: Нанася се без предварителна подготовка върху предишни боядисани матови и слабо абсорбиращи слоеве. Старите слоеве лак или лъскавите слоеве се шлайфат до матово, след което се грундират с Caparol-Haftgrund.  Върху критични основи като стари лакове или бои съдържащи лепило, байцвани повърхности, и др., с петна от оцветени водоразтворими вещества, се нанася един слой фин филтриращ грунд Caparol-Filtergrund grob.

Върху силно критичните основи с петна от никотин или оцветени водоразтворими вещества, се нанася един слой Disbon EP-Uniprimer 481. 

Повредени повърхности покрити с боя: Повърхностите с покрития от лакове, цветни дисперсии или повредени мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася  Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с CapaSol LF. Слоевете минерална боя без сцепление се отстраняват механично и се почистват от прах. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Слоеве боя на базата на лепило: Повърхността се измива и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани на хартия тапети: Боядисват се без предварителна обработка. 

Тапети без сцепление: Отстраняват се изцяло. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol Tiefgrund TB.

Небоядисани стъклофибърни тапети: Нанася се един слой грунд Capaver Gewebegrundierung.

Повърхности замърсени с мухъл: Мухълът, респективно гъбите се отстраняват механично чрез почистване с четка или мокро остъргване. След това повърхностите се измиват с Capatox и се оставят да изсъхнат добре.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Петната от никотин, сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват със суха четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol Filtergrund grob.

Малки повредени участъци: След подходяща подготовка се поправят според указанията за обработка, с Caparol Akkordspachtel и ако се налага след това се нанася един слой грунд.

Начин за нанасяне

Нанася се с мече, с четка или пръскане с апарати Airless (помпа с пистолет: големина на дюзата: 0,021-0,025 инча и налягане: 170-190 бара; Помпа с мембрана: големина на дюзата: 0,021-0,026 инча и налягане: 150-180 бара.)

Нанася се един равномерен слой до насищане, така че да се покрият изцяло люспите. Нанася се с валяк от агнешка кожа със средно дълъг косъм или с апарат за пръскане Airless.

Разход

Зависи от основата.

  • Нанасяне с мече: около 280 ml /m2
  • Нанасяне с пръскане: около 350 ml /m2

Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

+ 5 °C температура на основата и на въздуха. 

При +20 ̊ С и 65 % относителна влажност на въздуха, изсъхва след около 24 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода след употреба.