Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са сухи чисти и без разделящи субстанции.

Строителни разтвори от група Р ІІ и Р ІІІ:  Едрозърнести, силно попиващи и ронещи повърхности нанесете грундово покритие с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови разтвори от групите Р IV и Р V: шлайфайте, обезпрашете и нанесете Caparol-Haftgrund.Гипсофазер: Обработете с OptiGrund E. L. F. или Caparol- Tiefgrund TB.

Гипскартон: Шлайфайте фугите и обезпрашете. Нанесете грундово покритие Caparol-Haftgrund. На плоскости с водоразтворими петна грундирайте с Caparol-Filtergrund grob.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, съобразно нормативните изисквания. Нанесете Caparol-Haftgrund.

Газобетон: Грундирайте с Capaplex, разреден с вода в съотношение 1:3 обемни части грунд-вода. След това изравнете с Caparol-Akkordspachtel.

Стари товароспособни покрития: Матовите покрития не се нуждаят от предварителна обработка. Гланцовите такива да се матират с подходящ способ.

Нездрави стари покрития: Стари нарушени покрития от лакове, дисперсионни бои и мазилки на база изкуствени смоли трябва да се премахнат. Слабо абсорбиращите гладки повърхности се грундират с Caparol Haftgrund. Силно песъчливи основи с висока абсорбираща способност се грундират с OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Стари нездрави покрития от минерални бои се премахват напълно чрез отмиване, след като основата изсъхне напълно, се обработва с Caparol Tiefgrund TB.

Покрития от постни бои: Измийте добре. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB.

Тапети: Отстранете напълно тапетите. Измийте лепилото обилно с вода. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB.Повърхности, заразени с гъбички, мухъл или плесен: Заразените повърхности предварително се почистват механично с подходящи за целта препарати. Основата се оставя да изсъхне добре, след което се обработва с Capatox или Fungigrund.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, сажди: Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработва се с Caparol-Filtergrund grob.

Предварителна обработка

Грундирайте с Caparol-Haftgrund (при MultiStruktur Fein) или Putzgrund 610 (при MultiStruktur Mittel и Grob).

Метод на нанасяне 

Разбъркайте MultiStruкtur добре преди нанасяне. Нанесете с четка или валяк неразреден. Използвайте валяк с дължина на косъма 14-18 mm и разнесете добре. MultiStruкtur Fein може да се нанася и с маламашка, шпакла или друг подходящ за желаната визия инструмент. MultiStruкtur да се нанася и машинно. Размер на дюзата 4-6 mm, налягане 2,0-2,5 bar.

Изграждане на покритието

В зависимост от желаната визия MultiStructurStyle може да се структурира с четка, шпакла, различни шаблони и др.Нанасяне на финишни покрития:За финиш може да се използват DecoLasur Matt или Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color или Metallocryl Interior.

Разход

Разходът варира в зависимост от метода на нанасяне, желаната визия и използваните инструменти.

Фина гранулация:  500-700 g/m2
Средна гранулация:  500-600 g/m2
Груба: 600-700 g/m2
Супер груба:  800-900 g/m2

Точният разход се определя чрез пробно нанасяне върху конкретната основа.

Условия за полагане

Минимална температура на въздуха и основата+5 °C.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % след 6-8 часа покритието е повърхностно сухо. Пълното изсъхване настъпва след 1-2 дни. При по- ниски температури и по- висока влажност времето се увеличава.

Почистване на инструментите

С вода веднага след приключване на работа.