Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Използвайте материал от една и съща партида. При невъзможност смесете различните партиди заедно за да се избегнат разнотония. При полагането на финиша винаги работете по метода „мокро в мокро”. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигурете проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, където това е невъзможно или не е желано използвайте AmphiSilan-Putzfestiger който е практически без мирис. Да не се допуска попадане във водоизточници и почвата.

Депониране

За преработка да се предават само абсолютно празните опаковки. Течни остатъци от материала да се третират като бои на водна основа, според изискванията на месните закони. Засъхнали остатъци се изхвърлят като втвърдени бои на водна основа или битов отпадък.

Състав

Изкуствена смола, пигменти, минерални пълнители, силикати, парафин, вода, добавки, консерванти.

Техническа информация

Поради невъзможност всички случаи от практиката да бъдат описани в настоящата техническа информация, ако Вашият казус не е описан тук, моля свържете се с представителите на Caparol за консултация. Ние сме готови да Ви посъветваме как да изберете подходящото за Вас решение.