Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Capadecor EffektGrund

Специален оцветим грунд, използван като междинен слой при декоративните бои CapaGold и CapaSilver

Сфера на приложениe

Специален грунд с висока дифузионна способност, оцветим, за вътрешно и външно приложение. Препоръчва се за грундиране на повърхности на органични и минерални покрития и на леко структурирани основи, преди нанасяне на продуктите CapaGold и CapaSilber.

Характеристики

  • Разредим с вода, екологичен, със слаб мирис
  • Улеснява сцеплението
  • Висока дифузионна способност
  • Подходящ за нанасяне върху цялата повърхност на системите

Свързващо вещество

Дисперсия/ емулсия на синтетична смола, съгласно DIN 55945.

Опаковка

2,5l, 5l

Цвят

Полу-прозрачен,оцветим в ColorExpress, в колекцията ”CD EffektGrund”.

Гланц

Мат

Съхранение

На хладно място, без замръзване

Технически данни

Плътност: около 1,4 g/cm3

Допълващ продукт

CapaGold / CapaSilber