Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Capadecor Metallocryl EXTERIOR е лъскаво-копринена дисперсионна боя със специални метални пигменти, за външни повърхности.

Ефектен слой, предназначен за висококачествени покрития и устойчивост на неблагоприятни условия, приложим върху структурирани външни повърхности, придава метален ефект. Да не се нанася върху термоизолационни системи. Capadecor Metallocryl EXTERIOR се нанася върху структурирани повърхности. Равните, фино структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват без следи от мече или петна.

Характеристики

  • Разредима с вода
  • Екологична, със слаб мирис
  • Метален ефект
  • Защитен филм срещу замърсяване с водорасли и гъби
  • Висока устойчивост на дъждове, съответстваща на клас „ниска пропускливост на вода” съгласно DIN 1062, с коефициент w от около 0,01 [kg/(m2 • h0,5)]
  • Висока дифузионна способност, съответстваща на клас „средна дифузия на водни пари”, съгласно DIN 1062, с коефициент sd от около 0,5 m
  • При специални приложения, продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR се предлага и без активни вещества против водорасли и гъби

Свързващо вещество

Дисперсия на базата на синтетичен материал, съгласно DIN 55 945.

Опаковка

5l, 10l

Цвят

Сребрист.

Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress в много цветове:

  • Цветове метализе по RAL  
  • Цветове от цветовата палитра 3D plus
  • Наличните до момента цветове по Alucryl

При поръчката на цвят в количества, надвишаващи 100l, продуктът може да се достави по заявка фабрично оцветен в желания цвят.

Гланц

Лъскаво-копринен

Съхранение

На хладно място, без замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1.15 g/cm3

Допълващи продукти

Amphibolin