Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият с много вода. Да не се разлива във водите, канализацията или почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта – на разположение при поискване.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Състав

Полиакрилатна смола, перлени пигменти (алуминий), вода, естер, добавки, консерванти.