Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Всички основи трябва да са стабилни, равни, чисти, сухи и без остатъци, които намаляват сцеплението. Разтворът се нанася в леко влажно състояние.

Подготовката на материала

Смесете на ръка или с електрическа бъркалка, до получаване на хомогенна смес. Не смесвайте повече материал, отколкото може да бъде обработен в рамките на 10 минути. Смесете сухия материал с приблизително 0,2 l вода с 0,5 kg материал.

Разход

около 0,8 g/cm³
 

Условия за обработка

Температурите не трябва да падат под +5 ° C по време на обработката и сушенето. Пазете от бързо изсъхване, не обработвайте под пряка слънчева светлина. 

Време за изсъхване

Дупките за дюбели, които трябва да бъдат запълнени, могат да бъдат обработени след около 2-3 часа, а по-големите точки на разрушаване след около 1 ден.
Изсъхването зависи от температурата, влажността и дълбочината на точката на пробив. Промяната на атмосферните условия може да съкрати или удължи изсушаването.

Инструменти

Почистете с вода веднага след употреба

Нанасяне

Подготовка

Подгответе материала.  Почистете повърхността, която ще обработвате. Възможно е многослойно нанасяне до дебелина на слоя 40 mm. Ширината на обработваемата повърхност не трябва да надвишава 15 cm. Материалът може да се обработва и профилира докато е още мокър. 

След изсъхване повърхността се обработва със шкурка. Може ръчно или с машина. 

Плътност на слоя

 Плътност на слоя
Минимум1 mm
Еднопластово максимум:20 mm
Двупластово максимум:40 mm


Финишен слой
Обработената повърхност може да бъде покрит с фасадна боя на Sylitol®, AmphiSilan- или ThermoSan.