Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (състояние към момента на отпечатване)


Прилага се информацията в текущия информационен лист за безопасност.

Депониране


Може да се депозира след втвърдяване в съответствие с местните официални разпоредби. Отпадъците не трябва да се изхвърлят чрез отпадни води.