Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Минерално лепило за залепване на декоративни фасадни профили.
Подходящ за използване върху твърди, минерални основи и фасадни системи Capatect, базирани на EPS и изолация от минерална вата с минерална армировка с устойчивост на налягане най-малко 2,5 N / mm2.

Характеристики

 • Лесно нанасяне
 • Силно залепване
 • Висока устойчивост
 • Висока якост на адхезия
 • Водоотблъскващ
 • Оптимално отворено време

Опаковка

25 kg 

Цвят

натурално бял

Съхранение

Да се съхранява на сухо и защитени от влага място.
Срок на годност в оригинална затворена опаковка най-малко 12 месеца.

Технически данни

 • Дифузия µ (H2O) < 35

 • Плътност ca. 1,8 g/cm³

 • Якост на опън ≥ 0,3 N/mm2 nach DIN EN 1015-12

 • Свързващо вещество: Минерални вещества съгласно DIN EN 197-1 и специален прах от синтетична смола

 • Капилярна абсорбция на вода ≤ 0,2 kg/(m2min0,5) съгласно DIN EN 1015-18; клас W2 (нисък) съгласно DIN EN 998-1

 • Водопропускливост (w-Wert) ≤ 0,1 kg/(m2h1/2) съгласно ETAG 004