Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи.

Характеристики

Устойчив на атмосферни влияния. Лесен за обработка.

Опаковка

Торба 25 kg

Цвят

082/01: циментово сиво
082/02: пясъчно бял

Съхранение

На хладно, сухо и без замръзване. Запечатаната опаковка може да се съхранява 12 месеца.

Технически данни

Поведение при пожар: Клас на горимост А2 - DIN 4102, в системата Capatect A (с плочи от минерална вата).

Коефициент на поглъщане на водата: W <0.2 kg / (m2 · h0.5) съгласно DIN52617