Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

В случай на порести плочи или матови глазури, непременно трябва да се извършат проби. Разлика в нюансите може да възникне в зависимост от съдържанието на влага и абсорбционния капацитет на материала.

Съвети за безопасност

Продукт, предназначен само за професионалисти. Дразни очите и кожата. Възможно е да се развие чувствителност след многократен контакт с кожата.

Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода и да се потърси медицинска помощ. Използвайте подходящи ръкавици и очила / маски, когато използвате продукта. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета. Всяка следа от материал може да се измие незабавно с обилно количество вода. Не вдишвайте прах.