Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

 

Съвети за безопасност / Съвети за почистване

Продукт, предназначен само за професионалисти. Дразни дихателните органи и кожата. Съществува риск от сериозно увреждане на очите. Не вдишвайте прах. Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода и да се потърси медицинска помощ. Използвайте подходящи ръкавици и очила / маски, когато използвате продукта.

Отпадък

Само напълно изпразнената торба (без мотор) се рециклира. Остатъци от втвърден материал (бетон, тухли, керамични плочи и материали на основата на гипс) се изхвърлят в съответствие с EAK 170101. Остатъците от непокрития материал (свързващо вещество на циментова основа) се изхвърлят като EAK 101311.