Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Област на приложение

За лепене на клинкер и керамични плочки в топлоизолационни системи Capatect. Свързване на керамични покрития с други подходящи опори.

Характеристики

  • Водоустойчива
  • Хидрофобен
  • Отворена за дифузия на водни пари
  •  Лесна обработка
  • Особено подходящ за използване при невъзпламеними топлоизолационни системи А2 - DIN 4102, в системата Capatect A (с плочи от минерална вата)

Технически данни

  • Основа на свързващото вещество: минерално свързващо вещество съгласно DIN EN 197-1
  • Прах на база синтетична дисперсия Плътност на пресния разтвор: прибл. 1.55 g / cm3.
  • Якост на опън на бетон ≤ 1,0 N / mm2.

Разход

прибл. 5,0 kg / m2

Това са индикативни стойности, без да се вземат предвид загубите

Цвят

Циментово сив

Опаковка

Торба 25 kg

Съхранение

На хладно и сухо място, без замръзване.