Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Предназначение

Готов разтвор за залепване и фугиране на Meldorfer и DecoLine елементи. Използва се за:

 • Топлинна система Capatect B
 • Декоративни плоскости за интериор и екстериор

Характеристики

 • Висока адхезия
 • Готов за нанасяне
 • Допуска се дифузия на водни пари от субстрата
 • Пигментирани
 • Водоустойчив, хидрофобен съгласно DIN 18 550
 • Свързващо вещество без синтетична смола
 • Минерални пълнители

Технически данни

 • Коефициент на поглъщане на вода w <0,12 kg / (m2h0,5) съгласно DIN 52 617

Консистенция

Паста

Цвят

 • сиво-циментова
 • специални персонализирани тонове по запитване

Разход

2,5 – 3,0 kg/m2

Точното потребление се определя чрез вземане на проби.

Опаковка

 25 kg 

Съхранение

Студено, но без замръзване