Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Поради използването на естествени компоненти са възможни леки отклонения в цвета. Затова препоръчваме материалът да се смесва от различни партидни номера.

Рециклиране

Материалните отпадъци след изсушаване се изхвърлят като строителен отпадък. Не изхвърляйте в канали, оттоци или по земята.