Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Извеждане от експлоатация

Остатъците, получени при преработката на топлоизолационни плочи и отпадъци от опаковки, да се изхвърлят като строителен отпадък.

Техническа консултация

Може да се свържете с консултантите относно допълнителна информация техническите параметри и начин на приложение.