Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обхват на приложение

Твърди плочи от вата, използвани за топлоизолационни системи Capatect.

Сертификати

Продуктът е сертифициран в съответствие с изискванията на EN 13162: 2012

Характеристики

  • Висока топлоизолация
  • Противопожарна защита
  • Намалява външния шум
  • Висока дифузионна вместимост
  • Високо хидрофобен материал (отхвърля вода)
  • Повишена твърдост - плочи от един слой влакна
  • Естествена защита срещу микроорганизми
  • Екологична, рециклируема
  • Лесен за рязане, манипулиране и инсталиране

Съхранение

На сухо място, защитено от влага. Не излагайте на действието на UV лъчи.

Технически данни

Характеристика

Спецификация

Сертификати

Топлинна проводимост (10ºC)

0,036 W/mK

EN 13162 SR EN 13163:2012

 

Дебелина

30-200 mm

EN 823

Пожарна класификация

A1

негорим

ΕΝ 13501-1

Температура на топене

>10000C

DIN 4102-17

Термична специфичност

0,84 kJ/kg*K

 

Толеранс на дебелината

T5 (-1 , +3 mm)

 

EN 13162

Устойчивост на напрежение

10 kPa

EN 1607

Устойчивост на компресия при 10%

>30 kPa CS(10)30

 

EN 826

Съпротивление при чупене

20 kPa

EN 12090

Краткотрайна абсорбция на вода при 24 h

>1 kg/m2

EN 1609

Дългосрочна абсорбция на вода при 28 дни

>3 kg/m2

EN 12087

Пропускливост на водна пара

1

EN 12086

Устойчивост на въздушен поток

60 kPa s/m2

EN 29053

Плътност

110-150 kg/m3

EN 1602