Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Начин на нанасяне:

Шпакловъчната смес се нанася на ширината на стъклофибърната мрежа Capatect, при 2/3 част от крайната дебелина на слоя. Стъклофибърната мрежа Capatect се поставя в шпакловъчната смес, без да се огъва, с припокриване от мин. 10 сm. След това се шпаклова на мокро, до пълно покритие на повърхността на стъклофибърната мрежа Capatect, като мрежата е изцяло въведена в шпакловъчната смес. Дебелината на армиращият слой се определя в зависимост от предназначението