Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Област на приложение

Суха мазилка, използвана за залепване на топлоизолационни плочи от експандиран полистирол, използвани в топлоизолационни системи Capatect.

Характеристики

 • Клас по реакция на огън : А1 - незапалим
 • Водоустойчива, хидрофобна
 • Висока пропускливост на водни пари
 • Циментово минерално съединение, оптимизирано с адхезивни добавки
 • Лесен за обработка
 • Оптимален гранулометричен състав
 • Дълго време за обработка
 • Балансирана комбинация от кварцови и калциеви

Опаковка

25 kg

Цвят

Сив

Съхранение

На хладно, но без замръзване. Годна 12 месеца от датата на производство.

Технически данни

 • Плътност: 1.5 g / cm3
 • Прилепване към бетонната поддръжка на 28 дни: 0.74 N / mm2
 • Клас на реакция при пожар: А1 – незапалим