Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Предварителното условие за нанасяне на термоизолиращите плоскости за цокъл (особено в подпочвените зони) е хидроизолация на сградата, според натоварването, на което е изложена. Всякакви необходими мерки за дренаж на водата не се влияят от разпоредбите за уплътнение и изолация. За видимите участъци на цокъла (над почвеното ниво) могат да се използват и обикновени термоизолиращи плоскости.

Подготовка на материала

Прахообразният компонент се добавя към течния компонент от кофата и се разбъркват с миксер на ниски обороти (400 оборота/мин.) до получаване на хомогенна смес, без бучки. Съотношението на смесване се изчислява с точност според стойностите на двата доставени компонента, поради което се забранява употребата на добавки. Времето на обработка на подготвения материал е около 30 при температура 20 °C. Високите температури намаляват, а ниските удължават времето на обработка. 

Начин на нанасяне

Capatect CarboNit се нанася в два слоя. Първият слой Capatect CarboNit се нанася с назъбена маламашка на ширина равна на ширината на армиращата мрежа, след което се въвежда армиращата стъклофибърна мрежа с припокриване от 10 cm в зоната на свързване. След това се шпаклова отново с Capatect CarboNit, мокро върху мокро, така че мрежата да се покрие изцяло. Дебелината на първия слой е мин. 5 mm, като армиращата мрежа се поставя в горната трета на слоя.

След около 24 часа съхнене (в зависимост от метеорологичните условия) се нанася втория слой Capatect CarboNit също с назъбена маламашка, на ширина равна на ширината армиращата мрежа, след което се поставя стъклофибърната армираща мрежа с препокриване от 10 cm в зоната на свързване. След това отново се шпаклова с Capatect CarboNit, мокро върху мокро, покривайки се цялата повърхност на мрежата. Дебелината на втория слой е мин. 3 mm, като армиращата мрежа се поставя в средата на положения слой. Указания: Вместо втори слой Capatect CarbonNit евентуално може да се нанесе и Capatect Carbon-Spachtel, също с номинална дебелина 3mm.

Разход

При дебелина на слоя мин. 8 mm, разходът е около 13,5 kg/m2, с добавка на Carbonit Powder (около 1,7 kg на всеки мм дебелина от слоя).

Условия на обработка

По време на нанасяне и съхнене на продукта, температурата на основата и на въздуха не може да е под + 5°C или да надвишава +30°C. Да не се работи под слънчеви лъчи или силен вятър, мъгла или при висока влажност. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, армиращият слой изсъхва на повърхността след 24 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. Армиращата смес изсъхва химически и физически чрез изпарение на влагата. През студения сезон или при висока влажност, трябва да се спазва по-продължително време на съхнене.

Почистване на инструментите

Измива се с вода веднага след употреба.

Бележка

За предотвратяване появата на видими добавени участъци трябва да се нанася без прекъсване, „мокро върху мокро”. За да съхранят специфичните си характеристики, продуктите Carbon не трябва да се смесват с други материали. Не се препоръчва нанасянето на продукта върху хоризонтални повърхности акумулиращи вода.