Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Capatect Klebe und Spachtelmasse 190 е лепилно шпакловъчна смес, отговаряща на ÖNORM B 6121. Предназначена за залепване и минерално покритие с циментова подложка, обогатена със синтетична смола. 

Характеристики

 • Водоустойчива, хидрофобна съгласно DIN V 18 550
 • Висока пропускливост на водни пари
 • Високо време за обработка (дълго)
 • Много висока устойчивост
 • Екологична
 • Оптимален гранулометричен състав
 • Оптимизирано минерално свързващо съединение на циментова основа с адхезивни добавки
 • Балансирана комбинация от кварцови и калциеви пълнители

Опаковка

торба 25 kg 

Цвят

Сив

Съхранение

На сухи места, предпазен от влага и от директните слънчеви лъчи.

Технически данни

 • Коефициент на водопоглъщане W <0.5 kg / (m2 · h0.5)
 • Коефициент на съпротивление на дифузия μ <15
 • Топлопроводимост: 0.7 W / (m · K)
 • Плътност: Приблизително 1,38 kg / dm3