Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Rețineți

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va acoperii cu prelate.
Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Acest produs mineral pe bază de pulberi reacţionează alcalin. Irită pielea. Pericol real de afectare a ochilor. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii şi pielea. La contactul cu ochii aceştia se vor spăla bine, cu multă apă, şi se va consulta un doctor. Se recomandă folosirea de mănuşi şi ochelari de protecţie în cursul procesului de aplicare. În cazul ingerării se va prezenta de urgenţă la doctor cu ambalajul sau eticheta produsului. Nu se inhalează praful.

Dezafectare

Doar sacii goliţi de resturi se pot recicla. Resturile întărite de material se dezafectează ca deşeurile amestecate din materiale de construcţii şi moloz.

Date privind siguranţa / Simboluri de risc la transport:

Simbol de risc: Xi - Iritant
Conţine: Ciment
A se consulta de asemenea fişa de siguranţă a produsului.

Giscode

ZP1

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

За да се предпази от дъжд по време на фазата на сушене, ако е необходимо, скелето се покрива с брезент. За приложение и изпълнение, вземете DIN 18550 и DIN 18350.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Този минерален продукт на основата на прах реагира алкално. Дразни кожата. Реална опасност от увреждане на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, те трябва да се измият обилно с вода и да се консултират с лекар. Препоръчваме използването на ръкавици и очила по време на процеса на нанасяне. В случай на поглъщане лекарят или етикетът на продукта трябва да бъдат представени спешно. Не вдишвайте прах.

Депониране

Депонират се само напълно изпразнената торба. Остатъците от закалени материали се изхвърлят като строителни отпадъци или отпадъци от разрушаване в съответствие с разпоредбите на местните власти.