Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Rondele STR din polistiren
  • rondea specială STR din polistiren (EPS)
  • se va folosi cu diblurile ejotherm STR U şi ejotherm STR H
  • culori: alb sau gri
Rondea STR pentru vată minerală
  • rondea specială STR din vată minerală
  • se va folosi cu diblurile ejotherm STR U şi ejotherm STR H
Dop STR
  • dop special pentru polistiren (EPS)
  • se va folosi cu diblurile ejotherm STR U la instalarea lanivel cu suprafaţă (la ejotherm STR H se livreaza incluse)