Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Pregătirea stratului suport

Capatect Klebespachtel 186M poate fi aplicat pe strat suport mineral: beton, zidărie și vopsitorii aderente, vechi sau noi. Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, rezistent, portant și fără diferențe de planitate. Substanțele prezente pe suport, straturile vechi de tencuială, orice alte particule ce duc la pierderea aderenței trebuie îndepărtate. Vopsitoriile vechi deteriorate, cu exfolieri și tencuielile structurate se  îndepărtează în măsura posibilității până la un strat solid.
Eventualele diferențe de planeitate a stratului suport trebuie reparate înainte de lipirea plăcilor de termoizolație. Este interzisă compensarea diferențelor de planeitate cu adeziv.
Suprafețele puternic absorbante, nisipoase sau făinoase trebuie curățate până se ajunge la un strat solid ce conferă aderență și trebuie grunduite cu Sylitol-Konzentrat 111.
Pentru informații suplimentare consultați fișa tehnică nr. 650: ”Straturi suport și pregătirea acestora”.

Pregătirea materialului

Capatect Klebespachtel 186M poate fi preparat mecanic  cu mixere, pompe cu melc, dar şi manual, cu ajutorul unui mixer puternic cu viteză mică de rotaţie. Se adaugă apă rece, curată, până se obţine o masă omogenă, lipsită de cocoloaşe. După 5 min. de repaos se mai mixează o dată, scurt. Dacă este necesar se mai poate adăuga puţină apă în vederea reglării consistenţei materialului. Necesar de apă: cca. 5-6 lt. pentru un sac de 25 kg.

Instrucțiuni de aplicare

În funcţie de condiţiile meteorologice, timpul de aplicare manuală al materialul pastă (timpul de găleată) este de 2 până la 2,5 ore iar pentru aplicarea mecanizată max. 60 min.
Materialul deja întărit nu mai poate fi reutilizat prin amestecare cu apă.

Condiții de aplicare

În intervalul + 5°C - +30oC pentru material, strat suport şi aer. Nu se va lucra sub acţiunea directă a razelor solare, vânt puternic, ceaţă sau umiditate ridicată a aerului.

Mod de aplicare

Realizarea stratului de armare
(aplicare manuală sau mecanizată)
Înainte de aplicarea masei de armare, eventualele diferențe de planeitate a plăcilor termoizolante vor fi eliminate prin șlefuire. În cazul polistirenului neacoperit mai mult de 14 zile, este necesară șlefuirea plăcilor până la un strat nou, curat.
După aplicarea tuturor profilelor de protecție și a armăturii diagonale la colțurile deschiderilor fațadei, se va aplica masa de armare pe o lățime corespunzătoare plasei din fibră de sticlă. Plasa din fibră de sticlă se înglobează în materialul proaspăt, vertical, de sus în jos, fâșie cu fâșie, cu o suprapunere de cca. 10 cm. Utilizând șpaclul de fațadă (40-60 cm), se face o șpăcluire ulterioară, ud-în-ud, pentru a se asigura o acoperire pe întreaga suprafață a plasei. Grosimea totală a stratului trebuie să fie de cca. 3-4 mm. Plasa de armare trebuie să fie înglobată în treimea superioară a stratului de armare. Urmele de gletieră pot fi îndepărtate cu ajutorul unei gletiere cu burete, când materialul este semi-uscat.
În cazul aplicării pe plăci din vată bazaltică , este necesară pre-șpăcluirea suprafeței cu un strat subțire de masă de șpaclu, pentru sporirea aderenței. Apoi se aplică stratul de armare prin metoda mai sus menționată.

Lipirea plăcilor termoizolante prin metoda lipirii pe contur şi prin puncte:
Adezivul se aplică pe conturul plăcii termoizolante, în mod continuu pe o lățime de cca. 5 cm, iar în mijlocul plăcii se aplică 3 puncte de adeziv de mărimea podului palmei. Pentru adeziune optimă la stratul suport, aplicați adezivul cu varf, cât mai vertical posbil. Suprafaţa de contact cu adezivul trebuie să fie ≥ 40%. Grosime maximă de aplicare 1,5 cm.
În cazul suprafețelor plane se recomandă metoda lipirii pe întreaga suprafața a plăcii, utilizând pentru aplicarea adezivului un fier de glet inoxidabil, cu dinți de 10x10 mm.
În cazul aplicării pe plăci din vată bazaltică , este necesară pre-șpăcluirea suprafeței (pe contur și 3 puncte) cu un strat subțire de material, pentru sporirea aderenței. Apoi se aplică adezivul prin metoda mai sus menționată.

Exemplu pentru preparare mecanizată
Malaxorul cu amestecare continuă Berö Calypso 15 cu melc dozator sau paletă de mixare și pompa de transport Bero Speedy 15 cu melc în raport de transmisie 1/1.
Date importante
Vă rugăm să respectați întocmai indicațiile producătorului!
Racordarea electrică: 400 V curent alternativ trifazic / 16 A (sursă de alimentare cu curent electric a șantierului cu întrerupător de protecție FI)
Racordarea la conducta de apă: Furtun ¾” cu GEKA, presiunea necesară a apei în timpul funcționării mașinii 2,5 bar
Debitul apei:
Consistența adezivului:   cca. 200 l/h
Consistența de armare: cca. 250 l/h
Consistența dorită se poate regla de la ventilul de reglare fină al amestecului (armatura pentru apă).
Furtune de transport:
Furtun inițial - diametrul interior de 35 mm, lungime de 13,3 m. Furtun terminal - diametru interior 25 mm, lungime 10,0 m
Distanța de transportare: distanța maximă de transportare este de cca. 50 m (se poate optimiza în funcție de temperatură)
Aparatul de pulverizat: diametrul duzei de 10 sau 12 mm.

Înainte de funcționarea regulată, furtunurile de transport se amorsează cu nămol sau pastă calcaroasă.

Consum

Realizarea stratului de armare: 1,18 kg/m2/mm
Armare polistiren expandat: cca. 3,5 – 4,5 kg/m2
Armare vată bazaltică: cca. 4,0 – 5,0 kg/m2
Lipire pe contur și prin puncte: cca. 4,0 – 5,0 kg/m2
Lipire pe întreaga suprafață: : cca. 5,0 – 7,0 kg/m2

Aceste consumuri sunt orientative. Trebuie luate în considerare abaterile datorate condiţiile de lucru sau de specificul obiectivelor. Consumul exact poate fi determinat prin efectuare de teste în șantier.

Timp de uscare

La 20oC și 65% umiditate, viteza de uscare este de 1mm/zi. Variațiile de temperatură și umiditate influențează direct proporțional timpul de uscare. În special în anotimpul rece și în condițiile unei umidități ridicate a aerului, uscarea este întârziată. 

Curățarea uneltelor

Uneltele se vor curăța cu apă, imediat după utilizare.

Подготовка на основата

Capatect Klebespachtel 189M може да се нанася върху минерална основа: бетон, зидария и прилепваща боя. Основата трябва да бъде чиста, суха, устойчива и пореста. Старата повредена боя с ексфолиация и структурираната мазилка трябва да се отстрани колкото е възможно по-плътно.

Всички разлики в плоскостта да се поправят преди залепването на топлоизолационните плочи. Забранено е да се компенсират разликите в плоскостта с лепилото. Силно абсорбиращи, песъчливи или неметални повърхности трябва да се почистват, докато се получи твърд слой от лепило и трябва да се грундира със Sylitol-Konzentrat 111.

Подготовка на материала

Klebespachtel 189M може да бъде механично приготвен с миксери или ръчно. Прибавя се чиста вода до получаване на хомогенна  маса. След 5 минути се добавя  малко вода, при необходимост, за да регулирате консистенцията на материала. Необходима вода: прибл. 5-6l за 25 кg торба.

Инструкции за полагане

В зависимост от метеорологичните условия, времето за ръчно нанасяне на пастообразния материал (време на кофата) е от 2 до 2,5 часа и за механизирано приложение макс. 60 мин. Вече втвърденият материал  не може да се използва повторно чрез смесване с вода. В диапазона + 5 ° C - + 30 ° C за материал, опора и въздух. Не работете при пряка слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност

Нанасяне

Лепило за залепване на топлоизолационните плочи по метода на контура и точково лепене:

Лепилото се нанася върху контура на изолационната плоскост непрекъснато на ширина от прибл. 5 cm, а в средата на плочата се нанасят 3 палмови точки. За оптимална адхезия към основата, нанесете колкото е възможно повече лепилото. Контактната повърхност с лепилото трябва да бъде ≥ 40%. Максимална дебелина на нанасяне 1,5 cm. В случай на плоски повърхности, се препоръчва лепилото да се нанесе по цялата повърхност на плоскостта с помощта на мистрия от неръждаема стомана с 10x10 mm зъби. Когато се нанася върху базалтова вата, е необходимо предварително да се вмъкне повърхността (контур и 3 точки) с тънък слой материал, за да се увеличи адхезията.

Разход

  • Постигане на армировъчния слой: 1,18 kg / m2 / mm
  • Подсилена армировка от полистирол: прибл. 4 - 4,5 kg / m2
  • Армиране на базалтова вата: прибл. 5.0 - 5.5 kg / m2
  • Поставете по контура и точки: прибл. 4.0 - 4.5 kg / m2
  • Лепене на базалтова вата по контури и точки: прибл. 5.0 - 5.5 kg / m2
  • Лепене на полистирол по цялата повърхност: прибл. 5.0 - 5.5 kg / m2
  • Лепене на базалтова вата по цялата повърхност: прибл. 6.0 - 6.5 kg / m2

Тези консумации са приблизителни. Точното потребление може да се определи чрез извършване на реален тест.

Време за съхнене

При влажност 20oC и 65%, скоростта на сушене е 1mm / ден. Измененията на температурата и влажността влияят директно върху времето за сушене. Особено в студения сезон и в условията на висока влажност на въздуха сушенето се забавя.

Инструменти

Инструментите трябва да се почистват с вода веднага след употреба.