Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

  • Изолационни системи Capatect
  • Хоросани за строителна площадка KZM
  • Механизирано полагани мазилки
  • Леки мазилки – грунд
  • Термоизолационни мазилки след шпакловане
  • Циментови мазилки
  • Стари, носещи и абсорбиращи основи
  • Обновяващи системи Capatect WTA
  • Системи за обновяване на мазилки Capatect Sanierputz Rapid

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да са равни, чисти, носещи, сухи, без замърсявания и разделителни вещества. Новите, основни мазилки се подравняват с подравняваща дъска и се оставят да съхнат 3-4 седмици. Преди нанасяне на Capatect MK-Reibputz втвърдената основа трябва да се намокри добре. При полагане на материала в термоизолационни системи, армиращият слой трябва да e твърд и сух.

Разреждане: Ако е необходимо се разрежда с макс. 3% чиста вода, за достигане на подходяща за нанасяне консистенция на материала.

Начин на нанасяне

Подготовка на материала: В кофа се поставят 5-6 литра вода и разбърквайки непрекъснато с миксер (максимум 400 оборота/минута) , се добавя съдържанието на опаковката Capatect MK-Reibputz.

Хомогенизира се поне 3 минути, докато се получи хомогенна маса без бучки. Може да се използва и миксер с принудително бъркане или миксер със свободно падане. 8 до 10 чувала хомогенизиран материал се поставят в съд за хоросан и се разбъркват отново. 

Нанасяне: Общо взето са валидни указанията ни за нанасяне на Capatect Strukturputze. Нанася се Capatect MK-Reibputz с права маламашка или с подходящо средство за шпакловане и се нивелира на ниво големина на гранулите. Веднага след това се структурира равномерно, нивелирано, с мистрия от висококачествена стомана или с маламашка от полистирен. Изборът на инструменти влияе върху грапавостта на повърхността, така че трябва да се използват същите инструменти за структуриране. За постигане на еднородна повърхност, с непрекъсната структура,  материалът трябва да се структурира от едно лице върху цялата повърхност. За да се избегне появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се предвиди достатъчен брой работници за големината на обекта, така че материалът да се нанесе върху цялата повърхност „мокро върху мокро”. Винаги трябва да се обработват целите повърхности, без прекъсвания. 

При използване на естествени добавъчни материали са възможни леки изменения на цвета. Поради това, съседните повърхности трябва да се покрият само с материи от една производствена партида, или ако това не е възможно, материалите от различни производствени партиди се смесват.

Специални указания: Трябва да се има предвид факта, че са възможни леки изменения на цвета, дължащи се на абсорбцията, вида и структурата на основата и на покритията, на влиянието на средата и на светлината, както и при различия в суровините. Поради тази причина, при обезцветените минерални мазилки може да е необходимо нанасянето на изравняващ слой. Няма да се вземат предвид рекламации поради изменения на цвета. С оглед избягване на вредните ефекти на неблагоприятните условия/ дъждовете, се препоръчва повърхностите да се покрият с брезент. При силен вятър или силни слънчеви лъчи препоръчваме фасадите да се покрият.

Консистенция

Прахообразна

Условия за обработка

Да не се нанася при температура под +5 °C (на средата, материала, основата), или под действието на директни слънчеви лъчи, при силен вятър, дъжд, без да се вземат превантивни мерки, при висока влажност на въздуха, мъгла! Прехвърляне на долната граница на точката на роса е недопустимо. Тези условия трябва да се спазват поне 2 дни след нанасяне. Обърнете внимание на нощното замръзване.

Време за изсъхване

При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 24 часа. Изсъхва напълно за 2-3 дни. Мазилката се втвърдява в зависимост от съдържанието на влага и от изпарението на водата, с която е направена. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава

Почистване на инструментите

Почистват се веднага след ползване, с много вода.