Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Основи

Основите трябва да са чисти, без напуквания и сухи.

Подготовка на повърхността

Измийте повърхностите с Capatox и FungiGrund и оставете да изсъхне напълно.

Съществуващи повърхности със смоли на основата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли, варо-циментови мазилки (PII):

Старите мазилки трябва да се почистват. В случай на почистване с водна струя, това се прави при температура на водата максимум 60 ° C и максимално налягане от 60бара. След почистване оставете достатъчно време, за да изсъхне.

Довършителните работи с ThermoSan се извършват в съответствие с вида на съответната повърхност.

Мазилки от разтвори PII и PIII или силикатни мазилки:

Новите мазилки да бъдат боядисани (с добавяне на 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF) след напълно изсъхване на повърхността / обикновено 2 седмици при температура от прибл. 20 ° С и относителна влажност 65%/. В случай на неблагоприятни метеорологични условия като дъждове или вятър ще се поддържат по-дълги периоди.

Стари мазилки: Основата трябва да бъде твърда и суха. Нанесете директно ThermoSan на абсорбиращите мазилки с максимум 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. На силно пореста и абсорбираща мазилка, нанесете грунд на AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Фибро-циментови плоскости (неоцветени):

Водоустойчивите и слабо абсорбиращи повърхности са грундирани с AmphiSilan-Grundierfarbe. Силно абсорбиращите са грундират с AmphiSilan-Putzfestiger. Основи покрити със силикатни продукти се почистват, нанася се грунд Disbon 481 EP-Uniprimer и като междинен слой ThermoSan, разреден с 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Циментови основи

Поради силната алкалност на циментовите плоскости, те се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer. Като насложен слой, използвайте ThermoSan, разреден с 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Основи, покрити с бои

Старите слоеве трябва да се почистват с водна струя под налягане.  Леко абсорбиращи повърхности се грундират с ThermoSan с 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. При други видове почистване (измиване, миене, пръскане) нанесете грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

За специфични повърхности се свържете с представители на Caparol за допълнителна техническа консултация.

Нанасяне

Нанесете с четка или валяк. За безвъздушно пръскане на ThermoSan препоръчваме ThermoSan NespriTEC.

Грунд или междинен слой:

ThermoSan се разрежда с макс. 10% чиста вода. В повечето случаи е достатъчно да се нанесе един слой (първи слой) чрез смесване на материала с максимум 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF без необходимост от допълнителен слой.

Финален слой:

Нанесете ThermoSan разредено с макс. 5% чиста вода. Времето на сушене се съхранява най-малко 12 часа между слоевете.

Разход

Прибл. 150-200 ml / m2 на слой, върху гладки основи. На неравни повърхности, консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия за обработка

Долна граница на обработка и температура на сушене: + 5 ° C за субстрат и въздух.

Време за изсъхване

При + 20 ° C и 65% относителна влажност, боята е суха след 2-3 часа и може да се поправи след 12 часа. Тя е суха в дълбочина и може да се прилага след прибл. 3 дни. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.