Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Област на приложение

Подходяща за финишно покритие върху топлоизолационни системи с полистирен, минерални основи, дисперсионни, силикатни и силиконови бои и мазилки.

Благодарение на специалната комбинация от свързващи вещества, с използването на Thermosan се получават водоотблъскващи фасадни покрития с висока пропускливост nа водните пари.

Характеристики

• Устойчивост на алкални вещества

• Висока пропускливост за CO2

• Отблъсква микроорганизми, образуващи плесен

• Добра покривност

• Съдържа специални фото-каталитични пигменти

Опаковка

  •   Стандартен бял: 12,5 l
  •   ColorExpress: 7,5 l, 12,5 l

Цвят

Бял

ThermoSan може да се оцветява с багрила AmphiSilan-Volltonfarben. При ръчни цветови нюанси е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различни нюанси на боята.

При поръчка на големи количества /над 100 литра/, продуктът може да бъде доставен пигментиран. ThermoSan се тонира в ColorExpress системата във всички цветни колекции.

Блестящи, интензивни нюанси, като жълто, оранжево, червено имат по-ниска сила на покривност. Поради тази причина се препоръчва нанасянето на бял фон.  По избор може да се направи и втори слой.

Стабилност на цвета според BFS

Клас: A
Клас: 1

Степен на блясък

Мат, G3

Съхранение

На хладно, без замръзване

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

• Максимално гранулиране <100 μm, S1

• Плътност: прибл. 1.5 g / cm3

• Дебелина на сухия слой: 100-200 μm, E3

• Скорост на пропускливост на водата (стойност w): <0.1 [kg / (m2 • h0.5)] (ниска), W3

• Дифузия, еквивалентна на дебелината на въздушния слой sdH2O (sd стойност): <0.14 m (висока) V1