Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Описание

Сфера на приложение

Водоразредим, пигментиращ грунд, предназначен за плътни, гладки – слабо абсорбиращи повърхности, преди нанасяне на финишни покрития на база силиконови смоли като напр. AmphiSilan-, ThermoSan-, AmphiSilan Nespri-TEC-покрития. Заздравява основите от структурни или декоративни вододисперсионни покрития. В зависимост от атмосферните условия съответно трябва да се планира и покриване на обработените основи.

Състав

Специални дисперсии.

Опаковка

Стандартна опаковка: 12,5 L, 25 L, 120 L ColorExpress: 12,5 L

Цвят

Бял.

AmphiSilan Grundierfarbe е свързан с ColorExpress-системата, която автоматично го прави съвместим за нюансиране с до 70 вида различни светли разцветки.

Условия за съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване.

Технически данни

Плътност: прибл. 1,4 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606 / Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор2

+

+

+

+

+

(-) не подходящ/ (O) неутрален / (+) подходящ