Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Нанасяне на покритието

Грундът се нанася неразреден с четка, валяк или пръскащи устройства.Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане Nespray при следните параметри: Безвъздушно полагане: • Ъгъл на пръскане: 30°; • специална Nespray двойна дюза: 0,016 – 0,019″; • Налягане: 150 - 180 bar. Температурата на продукта се регулира автоматично от машината за безвъздушно полагане – Nespray-TEC. При затворено положение на пистолета налягането е показано на уреда в синьо отбелязаната зона. Налягането на впръскване при отворен пистолет е показано в зелената зона.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 250 ml/m2. Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението.

Съвети

AmphiSilan Grundierfarbe не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. Продуктът не трябва да бъде смесван с други материали, за да се запазят неговите специфични качества.