Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3. За информация отнасяща се до подготовката на повърхността, моля, вижте Технически данни №. 650 "Поддържащи пластове и тяхното приготвяне".

Подготовка на повърхността

Продуктът се нанася върху всички минерални повърхности (мазилка, бетон, зидария), дървени плоскости, пресовани плоскости и ПДЧ, гипсови плоскости, стари бои, цветни метали и др. Петна от никотин, сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ препарат, и се оставят да изсъхнат напълно.

Нанасяне

С четка или мече. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Основно покритие: Нанесете Caparol AquaSperrgrund неразредено. На силно засегнатите места се нанася втори слой.

Разход

Прибл. 90-110 ml/m2 на слой, върху гладки основи. На неравни повърхности, консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия на обработка

Температурата не трябва да е по-ниска от + 5°C за субстрат и въздух.

Време за изсъхване

При + 20 ° C и 65% относителна влажност, изсъхва напълно след 12 часа. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.

Забележка

Caparol AquaSperrgrund не се разрежда или смесва с други материали. Стаите, в които се приготвя, съхранява или продава храна, трябва да се вентилират най-малко 3 дни от датата на нанасяне на материала.